Lääkkeiden Kela-korvattavuus


Myastenia Gravis- ja LEMS-sairauksien lääkkeiden Kela-korvattavuudet

Valmiste                               Vaikuttava aine               Koko    Myönn. korvausjakso

Mestinon(10mg/60 mg)        pyridostigmiinibromidi    250/150 tbl          31.11.2030 saakka

Ubretid**                                distigmiinibromidi           50 tbl   
1.4.2021-31.1.2022
                

Mytelase 10 mg                      ambenoni                        50 tbl                    1.2.2019–31.5.2020

3,4 diaminopyridiini (DAP) 20 mg                                100 tbl                
 1.3.2020-31.8.2021


**Ubretidista on tekeillä uusi korvausanomus (8.1.2021)


Tärkeää ajankohtaista lääkeasiaa

7.7.2020
Ephedrine

Lääkkeiden hintalautakunnalta on haettu korvattavuutta valmisteelle:
Ephedrine Hydrochloride 30 mg, tabletti 28 kpl.
Lääkkeiden hintalautakunta hylkää hakemuksen.

Perusteet: Lääke tulee sairausvakuutuksen korvausjärjestelmän piiriin,
kun sille on vahvistettu sekä korvattavuus että kohtuullinen tukkuhinta siten
kuin sairausvakuutuslaissa (1224/2004, SVL) säädetään.

Ehdotetulla tukkuhinnalla Ephedrine Hydrochloride 30 mg -valmisteen
kustannus milligrammaa lääkeainetta kohti laskettuna on huomattavasti korkeampi
kuin lähimmän vertailuvalmisteen Efedrina Leval Comprimidos 50 mg -valmisteen
(määräaikainen erityislupa) vastaava kustannus vahvistetulla tukkuhinnalla.

Hakemuksen taustatietoa: Lääkkeiden hintalautakunta on 29.11.2018
vahvistanut Ephedrina Hydrochloride 30 mg 28 tablettia -valmisteelle
peruskorvattavuuden, erityiskorvattavuuden ja kohtuullisen tukkuhinnan ajalle
1.2.2019 - 30.6.2020. Valmisteelle vahvistettu tukkuhinta on 54,40 e.

Lääkkeiden hintalautakunta on 17.12.2019 vahvistanut efedriiniä
sisältävälle Efedrina Level Comprimidos 50 mg 24 tablettia -valmisteelle
peruskorvattavuuden, erityiskorvattavuuden ja kohtuullisen tukkuhinnan ajalle
1.12.2019 - 28.2.2021. Valmisteelle vahvistettu tukkuhinta on 24,24 e.

Myasthenia gravis -sairauteen on hyväksytty ylempi erityiskorvattavuus.

Vaikka erityisluvallisen valmisteen korvattavuuden ja tukkuhinnan
hakijana on yksittäinen potilas, niin korvattavuuden ja tukkuhinnan
vahvistamisen vaikutus on aina yleinen. Tämä tarkoittaa sitä, että
korvattavuuden ja tukkuhinnan tultua hyväksytyksi jokaisella potilaalla, joka
käyttää kyseistä lääkevalmistetta, on oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen
lääkekorvaukseen kyseisen lääkkeen käytöstä aiheutuneista kustannuksista.
Oikeus ei siis koske vain hakijana toiminutta lääkevalmisteen käyttäjää. Tämän
vuoksi lääkevalmisteen korvattavuutta ja tukkuhinnan kohtuullisuutta arvioidaan
lääkkeiden hintalautakunnassa laajempana kysymyksenä kuin vain hakijaa
koskevana asiana.

Myasteenikolla, joka käyttää efedriiniä, ovat nyt vaihtoehdot
erityiskorvattavuuden (100 %)saamiseksi:


Efedrina Level Comprimidos 50 mg 24 tablettia tai Yliopiston Apteekin
valmistama Ephedrine Hydrochloride 25 mg 100 tablettia. Näihin tulee pyytää
lääkäriltä resepti.


****

7.5.2020

Ubretid ja Ephedrine hydrochloride

Lääketukku Tamro tuo Suomeen Ubretid 5 mg lääkevalmistetta. Kelan korvauksen piiriin kuuluva Ubretid on Takeda Farman Sveitsistä maahantuoma lääke. Nyt sitä ei enää sieltä saada. 

Tamro on saanut Saksasta huhtikuusta alkaen Ubretid Takeda Austria lääkettä, jonka hinta on moninkertainen aikaisempaan verrattuna.

Aikaisempi hinnan korvauspäätös ei tälle valmisteelle käy.

Uusi korvausanomus on saatu HILAsta 6.8.2020.

HILAn sivuilta www.hila.fi  jokainen lääkettä käyttävä voi seurata käsittelyn kokousaikataulut ja kokouspäätökset. Yksi korvaushakemus riittää, se on voimassa kaikille potilaille.

Potilaan on pyydettävä neurologilta uusi resepti Ubretid Takeda Austria valmisteelle.

Potilaan on myös syytä säilyttää apteekista saamansa maksusuoritus. Jos HILA myöntää korvauksen lääkkeelle, on potilaalla mahdollisuus anoa korvausta jälkikäteen - siitä alkaen kuin korvaus tulee voimaan.

Ephedrine hydrochloride lääkkeestä on tiedotettu MG- viestissä 1/2020, yhdistyksen
nettisivuilla ja virallisilla FB- sivuilla.

Ephedrine Hydrochloride 30 mg valmisteeseen korvausanomus on tehty HILaan joulukuussa 2019. Asiaa on käsitelty HILAssa 7. toukokuuta 2020 kokouksessa.

Yliopiston Apteekki valmistaa Ephedrin hydrochloride 25 mg. Tämä valmiste on KELA- korvattava ja MG- sairautta sairastavat saavat valmisteesta 100% erityiskorvattavuuden. Lääkeresepti valmisteelle on pyydettävä lääkäriltä.

Suomen MG-yhdistys

****

23.4.2020

Erityisluvan vaativia lääkevalmisteita määräaikaiselle erityisluvalle

Lääkkeiden saatavuuden helpottamiseksi COVID-19 -pandemiasta johtuvassa poikkeustilanteessa Fimea on päättänyt siirtää osan erityisluvalla käytetyistä lääkevalmisteista toistaiseksi määräaikaiselle erityisluvalle. Valmisteet voidaan luovuttaa kulutukseen määräaikaisen erityisluvan perusteella eikä erityislupaa tarvitse hakea.

Uudet määräaikaiset erityisluvat astuvat voimaan toukokuun alusta. Kaikki Fimean myöntämät määräaikaiset erityisluvat voimassaoloaikoineen löytyvät erityislupaa edellyttävien lääkevalmisteiden hausta tekemällä haku erityisluvan tyypin (määräaikainen erityislupa) mukaan.

Määräaikaiset erityisluvat, jotka ovat voimassa 1.5.2020 - 30.4.2021, mukana mm.
Ubretid 5 mg 50 tabl., lääketukkukauppa: Tamro Oyj

Lue lisää https://www.fimea.fi/-/erityisluvan-vaativia-laake...***

1/2020


Lääkkeiden saatavuushäiriöt

Myastenia gravis potilaiden kohdalla lääkkeiden saatavuusongelmat ovat olleet erityisen hankalia Kaleorid 1 g valmisteen kohdalla.

Suomen Apteekkariliiton tiedotteen mukaan lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat vakava ja lisääntyvä maailmanlaajuinen ongelma. Ongelmaan ei juurikaan kansallisilla toimilla voida merkittävästi vaikuttaa. Myöskään yksittäisten potilasyhdistysten toimilla ei tilanteeseen voida vaikuttaa.

Suomen tilanteessa lääketukuista ja lääketeollisuudesta riippumaton apteekkijärjestelmä pyrkii takaamaan potilaille rinnakkaislääkkeiden saatavuuden. Rinnakkaisvalmisteella saatavuushäiriön takia puuttuva lääke voidaan yleensä korvata, mutta lääkekulut voivat kuitenkin kasvaa, mikäli rinnakkaisvalmiste on puuttuvaa valmistetta kalliimpi.

Joskus käy myös niin, ettei rinnakkaisvalmistetta ole saatavilla edes muissakaan apteekeissa. Tässä tilanteessa potilas tai apteekki on yhteydessä lääkettä määränneeseen lääkäriin, jonka tehtävä on arvioida tilanne toisen, korvaavan lääkkeen saamiseksi.

Fimeasta (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus) kerrottiin, että usealla lääkevalmisteella tarvittavien raaka-aineiden tai lopputuotteen valmistus keskittyy yhteen tehtaaseen. Kun ketjuun tulee häiriöitä, sillä on vaikutusta lääkkeiden saatavuuteen maailmanlaajuisesti. Luonnonkatastrofit, esimerkiksi hurrikaanit, voivat pyyhkäistä lääketehtaan yli ja saatavuushäiriö on tällöin maailmanlaajuinen ongelma. Joskus taas lääke voidaan joutua vetämään pois markkinoilta, koska se ei täytä laatuvaatimuksia.

Suomessa lääkkeiden saatavuus on suurelta osin tuonnin varassa. Markkina-alueena Suomi on pieni maa. Kun jossain valmisteessa on saatavuusongelma, lääkkeiden saaminen pienelle markkina-alueelle ei ole lääkevalmistajalle ensisijaista.

Lääkeyritysten lakisääteinen velvollisuus on valvoa omien tuotteiden tilannetta ja tehdä ilmoitus saatavuushäiriöstä Fimealle. Kun tiedossa on, ettei omaa valmistetta ole saatavilla, siitä ilmoitetaan muille toimijoille, jotta ne lisäisivät oman korvaavan tuotteen saatavuutta.

Lääkkeiden velvoitevarastoinnin tehtävänä on turvata lääkkeiden saatavuus ja käyttömahdollisuus tilanteissa, joissa lääkkeiden tavanomainen saatavuus maahamme on vaikeutunut tai estynyt lääkkeiden toimituskatkosten, vakavan kriisin tai muun näihin verrattavan syyn takia. (Sosiaali- ja terveysministeriön raportti 2019;5).

Keskeisiä toimijoita ovat STM (valmiusyksikkö), Huoltovarmuuskeskus (HVK), Fimea, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköt, lääketeollisuus, lääkkeiden maahantuojat ja lääketukkukaupat.

 Eeva Liisa Kontturi

Lääkkeet, jotka voivat pahentaa myastenia gravista

Kaikista uusista lääkkeistä tulisi keskustella hoitavan lääkärin kanssa niiden sopivuuden tarkistamiseksi. Listassa mainittuja lääkkeitä saatetaan joutua käyttämään, vaikka ne pahentaisivat myastenia –potilaan oireita. Hoitava lääkäri tekee ratkaisun aina potilaan kokonaistilanne huomioiden.

Anesteetit

                             bentsodiatsepiinit

                             hermo-lihasliitosta salpaavat lääkkeet

                             inhalaatioanesteetit

                             ketamiini

                             lidokaiini (ei paikallisesti käytettynä)

Antibiootit

                             ampisilliini

                             aminoglykosidit (amikasiini, gentamisiini,tobramysiini)

                             fluorokinolonit (levofloksasiini, moksifloksasiini, norfloksasiini erityisluvallinen,                ofloksasiini, siprofloksasiini)   

                             makrolidit (atsitromysiini, erytromysiini, klaritromysiini, roksitromysiini, telitromysiini)

                             sulfonamidit

                             tetrasykliinit (doksisykliini, lymesykliini, tetrasykliini)

Epilepsialääkkeet

                             gabapentiini (myös hermokivun hoidossa)

                             fenytoiini

klobatsaami    

Glukokortikoidit

metyyliprednisoloni, prednisoloni, prednisoni (joudutaan toisinaan käyttämään myastenia-potilaalla immuunipuolustuksen toimintaa hillitsemään).

Psyykenlääkkeet

klooripromatsiini, levomepromatsiini, litium, perfenatsiini, perisiatsiini, proklooriperatsiini                      

Reumalääkkeet

                             klorokiini

D-penisillamiini

Silmälääkkeet

                             asetatsoliamidi (erityisluvallinen)

 betaksololi, timololi, tropikamidi

Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet

                             beetasalpaajat asebutololi, atenololi, betaksololi, bisoprololi, esmololi, karvediloli,         labetaloli, metoprololi, nebivololi, propranololi, seliprololi

                             dipyridamoli

                             diureetit (nesteenpoistolääkkeet)

                             kalsiumkanavan salpaajat amlodipiini, diltiatseemi, felodipiini, isradipiini,                             lerkanidipiini, nifedipiini, nisoldipiini, nilvadipiini, verapamiili

                             natriumkanavan salpaajat flekainidi, lidokaiini

                             statiinit atorvastatiini, fluvastatiini, lovastatiini, pravastatiini, rosuvastatiini,                        simvastatiini

Muut lääkeaineet

                             antikolinergisesti vaikuttavat lääkeaineet

                             botuliinitoksiini

                             hydroksitsiini

                             deferoksamiini

                             interferoni-alfa

                             jodia sisältävä varjoaineet

karnitiini

                             kiniini

                             kokaiini

                             lihaksia rentouttavat lääkkeet

magnesium(myös vatsahappoja neutraloivat lääkkeet)

meklotsiini (matkapahoinvointilääke)

                             oksitosiini

                             proklooriperatsiini

                             ritonaviiri ja muut HIV-proteaasin estäjät

                             röntgenvarjoaineet

                             unilääkkeet

                             yskänlääkkeet (sekä limaa irrottavat että yskimistä hillitsevät)                    

Jyväskylässä 10.4.2018

Klaus Lantela                                                            Jussi Joukainen
proviisori                                                                    neurologian erikoislääkäri                                  
Yliopiston Apteekki                                                Keski-Suomen keskussairaala

Lähteet:

Pharmaca Fennica 2018

Lääkärin käsikirja: Myastenia gravis ja myasteeninen oireyhtymä Markus Färkkilä 22.5.2016

Lääkärikirja Duodecim: Tietoa potilaalle: Myasthenia gravis (myastenia) 22.5.2015 Sari Atula

Kliininen farmakologia ja lääkehoito 2011: Myasthenia gravis Markus Färkkilä, Tuula Pirttilä

Suomen MG-yhdistyksen www-sivut: MG-taudin hoito ja kuntoutus tammikuu 2009 Tuula Pirttilä

Tehohoito-opas: Myasteeninen ja kolinerginen kriisi: Taulukko 1 Kirsi Rantanen ja Aki Hietaharju 19.5.2017