Kielletyt lääkkeet

 

Lääkkeet, jotka voivat pahentaa myastenia gravista:

 

(lataa pdf-lista tästä)


Antibiootit
Aminoglykosidit
Esim. amikasiini, gentamisiini, tobramysiini
Fluorokinolonit
Esim. moksifloksasiini, norfloksasiini, ofloksasiini, levofloksasiini, siprofloksasiini
Makrolidit
Esim. atsitromysiini, erytromysiini


Epilepsialääkkeet

Gabapentiini


Glukokortikoidit*

Deksametasoni
Metyyliprednisoloni
Prednisoni ja prednisoloni

Immuno-onkologiset lääkkeet

Immuunivasteen vapauttajat
Esim. atetsolitsumabi, ipilimumabi, nivolumabi, pembrolitsumabi


Reumalääkkeet

Hydroksiklorokiini
Penisillamiini


Psykoosi- ja masennuslääkkeet

SSRI-lääkkeet: sertraliini ja sitalopraami&
Amisulpridi&
Litium&


Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet

Ryhmän 1A rytmihäiriölääkkeet
Esim. kinidiini, disopyramidi, aimaliini
Beetasalpaajat#
Kalsiumkanavan salpaajat#


Muut

Botuliinitoksiini
Desferrioksamiini
Magnesium (erityisesti i.v.)
Statiinit%
Jodia sisältävät varjoaineet

* Käytetään perinteisesti myastenia graviksen pahenemisvaiheiden hoidossa. Suuret annokset voivat tilapäisesti aluksi pahentaa myasteenisia oireita.

# Voidaan käyttää vakaassa myastenia graviksessa, mutta suositellaan huolellista seurantaa erityisesti lääkkeen aloitusvaiheessa.

% Ovat turvallisia suurimmalle osalle myasteniapotilaista, mutta voivat harvoin osalla potilaista pahentaa oireita tai saada aikaan uuden myastenia graviksen puhkeamisen. Sappihappojen sitojien (kolestyramiini, kolestipoli) tai PCSK9-estäjien (alirokumabi, evolokumabi) ei ole raportoitu pahentaneen myasteenisia oireita.

& Voidaan käyttää harkiten myasteniapotilailla, koska oireiden paheneminen on erittäin harvinaista tässä lääkeryhmässä

 

Listan laativat neurologian dosentit Sari Atula ja Aki Hietaharju. Julkaistu 2-2023.

 

_________

HUOM!

Kaikista uusista lääkkeistä tulisi keskustella hoitavan lääkärin kanssa niiden sopivuuden tarkistamiseksi. Hoitava lääkäri tekee ratkaisun aina potilaan kokonaistilanteen huomioiden.