MG-förening

Finlands MG-förening rf (Suomen MG-yhdistys ry) grundades år 1973. Målsättningen för verksamheten är att öka kunskapen om sjukdomen Myasthenia gravis. Finlands MG-förening är en stiftande medlem av Neurologiska Handikapporganisationer (Neurologiset vammaisjärjestöt, NV).

Man kan ansluta sig som patientmedlem eller understödsmedlem, se sida Jäsenyys

Lokala evenemang håller man i regelbundet i Björneborg, Helsingfors, Lahtis, Uleåborg, Åbo, Tammerfors och i Jyväskylä.
Se mer Alueelliset ryhmät.