Yhdistyksen historia

Suomen MG-yhdistys ry perustettiin vuonna 1973 myasthenia gravis (MG) -potilaiden hoidosta huolehtivien neurologien ja potilaiden aloitteesta. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko Suomi. Joillakin alueilla on niin paljon aktiivisia jäseniä, että sinne on syntynyt paikallistoimintaa. Viime vuosina yhdistykseen on kuulunut vajaat 700 jäsentä, joista noin 80 on kannattajajäseniä. Potilasjäsenistä alle 20 henkeä sairastaa LEMSiä, muut myasthenia gravista. 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä myasthenia gravis -sairautta potevien ja heitä hoitavien henkilöiden sekä yhteisöjen välillä, tehdä tunnetuksi sairautta ja sen aiheuttamia ongelmia sekä tukea MG-potilaita. 

STEAn tuella yhdistys järjestää sairastuneille vertaistuellisia kursseja eri puolilla maata muutaman kerran vuodessa. Kurssit ovat pituudeltaan 3-5 vuorokautta, osallistuja maksaa niistä vain omavastuuosuuden. 

Yhdistyksellä on myös yhteyshenkilöitä eri puolilla Suomea. He toimivat erityisesti uusien MG-potilaiden tukena.

Suomen MG-yhdistys ry kuuluu Neurologisiin vammaisjärjestöihin ja oli yksi vuonna 1976 perustetun verkoston perustajajäsenistä.