Mitä ovat CMS ja LEMS?

Harvinaisia myasteenisia sairauksia ovat myös LEMS ja CMS.

Näistä ensimmäistä sairastaa Suomessa noin 50 henkilöä ja jälkimmäistä yhdeksän henkilöä.