Kurssien asiakasvalintakriteerit


• Myasteeninen sairaus MG tai LEMS
• Läheiselle ja myasteenikolle suunnatulla kurssilla lisäksi puoliso tai muu läheinen

Kurssitarpeen lähtökohtana

1. Sosiaaliset perusteet
- Mahdollisuudet vertaistukeen omalla paikkakunnalla
- Mahdollisuudet omatoimiseen kuntoutumiseen, esim. paikkakunnan liikuntapalvelut ym.

2. Terveydelliset perusteet
- Mahdollisuudet muuhun kuntoutukseen, esim. terveydenhuollon avokuntoutukseen tai
lakisääteiseen vaikeavammaisen kuntoutukseen

3. Taloudelliset perusteet
Mikäli kuntoutukseen hakija tarvitsee avustajaa, esim. puolisoa, voi avustaja osallistua kurssille
maksaen itse majoituksen ja ruokailut.

Yhdistyksen jäsenyys ei vaikuta kurssille valintaan.

Kurssille ei voida valita samana kalenterivuonna MG-yhdistyksen STEAn tuella järjestetyllä kurssilla ollutta henkilöä.

Kurssille valintaan vaikuttaa myös se, kuinka usein on STEAn rahoittamalla kurssilla ollut.

Lisäksi huomioidaan, kuinka kauan hakija on myasteenista sairautta sairastanut.