Lääkkeiden Kela-korvattavuus

Myastenia Gravis- ja LEMS-sairauksien lääkkeiden Kela-korvattavuudet.

Valmiste                               Vaikuttava aine               Pakkauskoko     Myönnetty korvausjakso

Mestinon(10mg/60 mg)        pyridostigmiinibromidi    250/150 tabl          31.11.2030 saakka

Ubretid                                  distigmiinibromidi           50 tabl                    1.2.2019 – 31.3.2020

Ephedrine hydrochloride 30 mg  efedriinihydrokloridi 28 tabl                    1.2.2019 – 30.6.2020

Mytelase 10 mg                      ambenoni                        50 tabl                    1.2.2019 – 31.5.2020

3,4 diaminopyridiini (DAP) 20 mg                                100 tabl                 21.1.2019 – 30.9.2020

Yliopiston Apteekki valmistaa Ephedrin.hydrochlorid. –valmistetta, vahvuus 25 mg, pienin pakkauskoko on 100 tbl. Tämä valmiste on Kela-korvattava ja Myastenia gravis –sairautta sairastavat saavat valmisteesta erityiskorvaukset (100% korvaus). Lääkeresepti Ephedrin.hyrdoclorid 25 mg valmisteelle pyydettävä lääkäriltä.

Kaleorid 1 g -valmisteen Kela-korvattavuus on loppunut 1.7.2012.

MEDA Oy lääkevalmistajan tiedote

Mestinon 10 mg saatavuushäiriöt ovat johtuneet lääkevalmistajasta. Uusiin valmisteisiin tullaan vaihtamaan lääkkeen säilyvysaika viidestä vuodesta kolmeen vuoteen. Apteekit ovat palautteet valmiste-eriä takaisin valmistajalle ja siinä vaiheessa apteekissa on ilmennyt saatavuusongelma. Uusi erä  apteekkiin on ollut tilattavissa heti.

Lääkkeen poisveto on myynnistä on tapahtunut vain apteekkitasolla eikä kuluttajien tarvitse viedä jo ostamiaan takaisin apteekkiin. 

Lääkevalmistaja tiedottaa aina julkisuudessa (; lehdissä TV :ssä ) jos lääke on jollakin tavalla sairautta vaarantava valmiste.

Eeva Liisa Kontturi
MG- yhdistys, Sairaanhoitaja

Lääkeasiat

Suomen MG-yhdistyksen sairaanhoitaja Eeva Liisa Kontturi auttaa erityisluvallisiin lääkkeisiin liittyvien lupien hakemisessa.

Hänet tavoittaa arkisin kello 15-17 numerosta 044 242 8098 tai sähköpostitse elkontturi(at)gmail.com

Kesä-heinäkuussa ei neuvontaa.
 

Tärkeää ajankohtaista lääkeasiaa

Lääkkeiden saatavuushäiriöt

Myastenia gravis potilaiden kohdalla lääkkeiden saatavuusongelmat ovat olleet erityisen hankalia Kaleorid 1 g valmisteen kohdalla.

Suomen Apteekkariliiton tiedotteen mukaan lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat vakava ja lisääntyvä maailmanlaajuinen ongelma. Ongelmaan ei juurikaan kansallisilla toimilla voida merkittävästi vaikuttaa. Myöskään yksittäisten potilasyhdistysten toimilla ei tilanteeseen voida vaikuttaa.

Suomen tilanteessa lääketukuista ja lääketeollisuudesta riippumaton apteekkijärjestelmä pyrkii takaamaan potilaille rinnakkaislääkkeiden saatavuuden. Rinnakkaisvalmisteella saatavuushäiriön takia puuttuva lääke voidaan yleensä korvata, mutta lääkekulut voivat kuitenkin kasvaa, mikäli rinnakkaisvalmiste on puuttuvaa valmistetta kalliimpi.

Joskus käy myös niin, ettei rinnakkaisvalmistetta ole saatavilla edes muissakaan apteekeissa. Tässä tilanteessa potilas tai apteekki on yhteydessä lääkettä määränneeseen lääkäriin, jonka tehtävä on arvioida tilanne toisen, korvaavan lääkkeen saamiseksi.

Fimeasta (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus) kerrottiin, että usealla lääkevalmisteella tarvittavien raaka-aineiden tai lopputuotteen valmistus keskittyy yhteen tehtaaseen. Kun ketjuun tulee häiriöitä, sillä on vaikutusta lääkkeiden saatavuuteen maailmanlaajuisesti. Luonnonkatastrofit, esimerkiksi hurrikaanit, voivat pyyhkäistä lääketehtaan yli ja saatavuushäiriö on tällöin maailmanlaajuinen ongelma. Joskus taas lääke voidaan joutua vetämään pois markkinoilta, koska se ei täytä laatuvaatimuksia.

Suomessa lääkkeiden saatavuus on suurelta osin tuonnin varassa. Markkina-alueena Suomi on pieni maa. Kun jossain valmisteessa on saatavuusongelma, lääkkeiden saaminen pienelle markkina-alueelle ei ole lääkevalmistajalle ensisijaista.

Lääkeyritysten lakisääteinen velvollisuus on valvoa omien tuotteiden tilannetta ja tehdä ilmoitus saatavuushäiriöstä Fimealle. Kun tiedossa on, ettei omaa valmistetta ole saatavilla, siitä ilmoitetaan muille toimijoille, jotta ne lisäisivät oman korvaavan tuotteen saatavuutta.

Lääkkeiden velvoitevarastoinnin tehtävänä on turvata lääkkeiden saatavuus ja käyttömahdollisuus tilanteissa, joissa lääkkeiden tavanomainen saatavuus maahamme on vaikeutunut tai estynyt lääkkeiden toimituskatkosten, vakavan kriisin tai muun näihin verrattavan syyn takia. (Sosiaali- ja terveysministeriön raportti 2019;5).

Keskeisiä toimijoita ovat STM (valmiusyksikkö), Huoltovarmuuskeskus (HVK), Fimea, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköt, lääketeollisuus, lääkkeiden maahantuojat ja lääketukkukaupat.

 Eeva Liisa Kontturi

Lääkkeet, jotka voivat pahentaa myastenia gravista

Kaikista uusista lääkkeistä tulisi keskustella hoitavan lääkärin kanssa niiden sopivuuden tarkistamiseksi. Listassa mainittuja lääkkeitä saatetaan joutua käyttämään, vaikka ne pahentaisivat myastenia –potilaan oireita. Hoitava lääkäri tekee ratkaisun aina potilaan kokonaistilanne huomioiden.

Anesteetit

                             bentsodiatsepiinit

                             hermo-lihasliitosta salpaavat lääkkeet

                             inhalaatioanesteetit

                             ketamiini

                             lidokaiini (ei paikallisesti käytettynä)

Antibiootit

                             ampisilliini

                             aminoglykosidit (amikasiini, gentamisiini,tobramysiini)

                             fluorokinolonit (levofloksasiini, moksifloksasiini, norfloksasiini erityisluvallinen,                ofloksasiini, siprofloksasiini)   

                             makrolidit (atsitromysiini, erytromysiini, klaritromysiini, roksitromysiini, telitromysiini)

                             sulfonamidit

                             tetrasykliinit (doksisykliini, lymesykliini, tetrasykliini)

Epilepsialääkkeet

                             gabapentiini (myös hermokivun hoidossa)

                             fenytoiini

klobatsaami    

Glukokortikoidit

metyyliprednisoloni, prednisoloni, prednisoni (joudutaan toisinaan käyttämään myastenia-potilaalla immuunipuolustuksen toimintaa hillitsemään).

Psyykenlääkkeet

klooripromatsiini, levomepromatsiini, litium, perfenatsiini, perisiatsiini, proklooriperatsiini                      

Reumalääkkeet

                             klorokiini

D-penisillamiini

Silmälääkkeet

                             asetatsoliamidi (erityisluvallinen)

 betaksololi, timololi, tropikamidi

Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet

                             beetasalpaajat asebutololi, atenololi, betaksololi, bisoprololi, esmololi, karvediloli,         labetaloli, metoprololi, nebivololi, propranololi, seliprololi

                             dipyridamoli

                             diureetit (nesteenpoistolääkkeet)

                             kalsiumkanavan salpaajat amlodipiini, diltiatseemi, felodipiini, isradipiini,                             lerkanidipiini, nifedipiini, nisoldipiini, nilvadipiini, verapamiili

                             natriumkanavan salpaajat flekainidi, lidokaiini

                             statiinit atorvastatiini, fluvastatiini, lovastatiini, pravastatiini, rosuvastatiini,                        simvastatiini

Muut lääkeaineet

                             antikolinergisesti vaikuttavat lääkeaineet

                             botuliinitoksiini

                             hydroksitsiini

                             deferoksamiini

                             interferoni-alfa

                             jodia sisältävä varjoaineet

karnitiini

                             kiniini

                             kokaiini

                             lihaksia rentouttavat lääkkeet

magnesium(myös vatsahappoja neutraloivat lääkkeet)

meklotsiini (matkapahoinvointilääke)

                             oksitosiini

                             proklooriperatsiini

                             ritonaviiri ja muut HIV-proteaasin estäjät

                             röntgenvarjoaineet

                             unilääkkeet

                             yskänlääkkeet (sekä limaa irrottavat että yskimistä hillitsevät)                    

Jyväskylässä 10.4.2018

Klaus Lantela                                                            Jussi Joukainen
proviisori                                                                    neurologian erikoislääkäri                                  
Yliopiston Apteekki                                                Keski-Suomen keskussairaala

Lähteet:

Pharmaca Fennica 2018

Lääkärin käsikirja: Myastenia gravis ja myasteeninen oireyhtymä Markus Färkkilä 22.5.2016

Lääkärikirja Duodecim: Tietoa potilaalle: Myasthenia gravis (myastenia) 22.5.2015 Sari Atula

Kliininen farmakologia ja lääkehoito 2011: Myasthenia gravis Markus Färkkilä, Tuula Pirttilä

Suomen MG-yhdistyksen www-sivut: MG-taudin hoito ja kuntoutus tammikuu 2009 Tuula Pirttilä

Tehohoito-opas: Myasteeninen ja kolinerginen kriisi: Taulukko 1 Kirsi Rantanen ja Aki Hietaharju 19.5.2017