Matkustussääntö

Suomen MG-yhdistys ry korvaa kuntoutuskurssien matkakustannukset halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan kurssille osallistuville. Poikkeustapauksista on neuvoteltava kurssivastaavan kanssa.

Hallituksen jäsenille maksetaan oman auton käytöstä 0,20 e/km sekä korvataan matkat halvimman julkisen kulkunevon mukaan. Hallituksen jäsenten kokouspalkkio hallituksen kokouksista on 40 e/kokous. Hallituksen jäsenet voivat majoittua tarvittaessa ja olosuhteet huomioiden - yhdistyksen asioita hoitaessaan - hotellissa.

Mikäli yhdistyksen jäsen tai nimetty henkilö toimii esim. hallituksen toimeksiannosta hänelle annetussa tehtävässä, sovelletaan häneen matkakustannusten osalta samaa käytäntöä kuin hallituksen jäseniin.

Toimihenkilöiden osalta päätetään tapauskohtaisesti majoituksesta. Heille maksetaan oman auton käytöstä 0,20 e/km sekä korvataan matkat halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan.

Luennoitsijoille ja kurssien vetäjille maksetaan sopimusten ja laskutuksen mukaisesti. Matkakustannusten osalta noudeatetaan Verohallinnon ohjeistusta.