Lääkevalmisteen myyntiluvan haku ja käsittely

Lääkevalmisteen myyntiluvan hakeminen ja käsittely Fimeassa on pitkä ja hidas prosessi. Linkkinä olevasta videosta voit seurata, miten asia Suomessa etenee.

(Fimea= Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus)

Katso video tästä