Det nordiska MG mötet 2019

Det nordiska MG mötet hålls i Helsingfors i September. Bifogad är rapport och några bild från mötet.

Vi vill också tacka alla som var med och hjälpte oss med arrangemanget.

Rapport MG mötet 2019