Vuosikokous 2020 Tampereella

Suomen MG-yhdistys ry:n vuosikokous järjestetään Tampereella, 

lauantaina 29. päivä elokuuta 2020 kello 14.30.

Kokouspaikkana on Lapland Hotels osoitteessa Yliopistonkatu 44, 33100 TAMPERE.


Ilmoittautuminen kokoukseen kello 14 alkaen. 


Kokoustarjoiluna osallistujille tarjotaan suolainenpala kahvin/teen kera.


Ennakkoilmoittautumiset kokoukseen tarjoilun vuoksi viimeistään 21.8.2020 mennessä sähköpostilla toimisto@suomenmg-yhdistys.fi


Vuosikokouksen kutsu ja esityslista on toimitettu sähköpostilla kaikille niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistyksen jäsenrekisteriin. Muille kutsu ja esityslista on toimitettu postitse heinäkuussa.


Kokouksessa käsiteltävänä mm. sääntömuutosehdotus (etäosallistumisen eri mahdollisuudet liittyen vuosikokoukseen ja hallituksen kokouksiin).


Mikäli jostain syystä COVID-19-viruksen II-aalto tulee ennen kokousta, asiasta ilmoitetaan myös yhdistyksen nettisivuilla, jossa tuossa tapauksessa tullaan myös julkaisemaan uusi kokouskutsu. 


Suomen MG-yhdistyksen hallitus


Vuosikokouksen 2020 esityslista 

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Käsitellään toimintakertomus.

6. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto.

7. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille tili- ja vastuuvelvollisille.

8. Käsitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma.

9. Vahvistetaan varsinaisten ja kannattajajäsenten jäsenmaksujen suuruus, käsitellään talousarvio ja hyväksytään hallituksen jäsenten palkkiot.

10.
Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet sääntöjen 8 §:n mukaan.

11. Valitaan tilintarkastaja (Samuli Hakala HT) ja varatilintarkastaja (Pekka Haavisto) sekä päätetään tilintarkastajan palkkiosta.

12. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.

14. Käsitellään ne asiat, jotka kokous yksimielisesti päättää ottaa käsiteltäviksi.

15. Mikäli joku yhdistyksen varsinaisista jäsenistä haluaa muun kuin edellä mainitun asian käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, on ehdotus tehtävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 21 päivää ennen kokousta, kuitenkin huomioon ottaen yhdistyslain 24.§ määräykset.

16. Yhdistyksen sääntömuutosehdotukset, etäkokoukset.

17. Kokouksen päättäminen.