Tukea läheisiltä

Yhdessä, ystävyydellä ja välittämällä

Mg-taudin kohdatessa tilanne koskee myös potilaan läheisiä. Kuinka tukea sairastunutta? Mistä saada voimavaroja omaan jaksamiseensa?

Suomen MG-yhdistys on tässä apuna. Osa kursseista on tarkoitettu potilaan ohella myös omaisille. Kurssitapahtumissa omaiset saavat tietoutta ymmärtääkseen tilanteen ja voidakseen olla tukena sairastuneelle läheiselleen.

Kurssien yhteydessä omaiset kohtaavat toisten potilaiden omaisia ja voivat siten saada vertaistukea. Tärkeä tapahtuma on myös kerran vuodessa, yleensä huhtikuussa, pidettävä yhdistyksen vuosikokous. Vuosikokouksessa on paikalla asiantuntijoita ja jo pitkään sairastaneita. He antavat tukea ja tietoa sairaudesta.