MG YHDISTYS


Go to content

MG sjukdomen

MG-Förening

Myasthenia gravis -sjukdomen

Myasthenia gravis (MG) är en svår muskelsvaghet, som yttrar sig som uttröttbarhet och svaghet i den muskulatur som kan påverkas av viljan. Sjukdomen förvärras vid ansträngning och förbättras ofta genom vila.

Vanliga symptom är hängandeögonlock eller dubbelseende. Ofta drabbas nackmusklerna, så att patienten har svårt att hålla huvudet upprätt. Tuggning och sväljning kan försvåras och talet kan bli otydligt och snörvlande efter en stund. Också i extremiterna och kroppens muskler kan abnorm tröttbarhet förekomma. Symptomen kan variera starkt både under samma dag och under längre perioder.

I regel drabbas kvinnor av sjukdomen i 20–30 -års åldern och män i något högre ålder, men den kan också drabba spädbarn eller åldringar. I Finland är ca. 1000 MG -patienter(år 2005) och årligen diagnostiseras ett 50-tal nya fall.

Vid myasthenia gravis sker impulsöverföringen mellan nerv och muskel inte normalt. MG är en autoimmun sjukdom, vars orsak ännu är oklar. I serumet hos merparten av MG -patienterna förekommer antikroppar på övergångsstället vid kontakten mellan nerv och muskel mot acetylkolinmediatorns receptorprotein (acetylkolinreceptor). Hos merparten av MG-patienterna förekommer det antikroppar iserumhet riktade mot acetylkolinreseptorn.

Vård och rehabilitering av myastenipatienter
Genom individuell medicinering och i flera fall genom avlägsnande av thymuskörteln kan i allmänhet en avsevärd tillbakagång av sjukdomssymtomen erhållas.
Efter att behandlingen inletts kan största delen av myastenikerna föra ett relativt normalt liv. Över hälften av patienterna är med i arbetslivet. För behandlingen av patienterna ansvarar neurologerna vid centralsjukhusen. Inom HUCS:s distrikt har vården av MG-patienter koncentrerats till HUCS:s (Mejlans sjukhus) neurologiska poliklinik (se Asiantuntijapalvelut).

Eftersom ögonsymptom är vanliga vid myasteni har en läkare som specialiserat sig på sjukdomen mottagning i Helsingfors. ( Se Asiantuntijapalvelut).
Huvudvikten för rehabiliteringen ligger på anpassningsträning av patienter. Patienterna måste lära sig att sköta sin muskelkondition i överenstämmelse med begränsningar som sjukdomen ställer. På grund av att sjukdomen är så sällsynt, är psykisk anpassningsträning av stor betydelse. (Se Hoitotietoutta).Back to content | Back to main menu