Kielletyt lääkeaineet

Lääkkeet, jotka voivat pahentaa myastenia gravista

Kaikista uusista lääkkeistä tulisi keskustella hoitavan lääkärin kanssa niiden sopivuuden tarkistamiseksi. Listassa mainittuja lääkkeitä saatetaan joutua käyttämään, vaikka ne pahentaisivat myastenia –potilaan oireita. Hoitava lääkäri tekee ratkaisun aina potilaan kokonaistilanne huomioiden.

Anesteetit
                             bentsodiatsepiinit
                             hermo-lihasliitosta salpaavat lääkkeet
                             inhalaatioanesteetit
                             ketamiini
                             lidokaiini (ei paikallisesti käytettynä)

Antibiootit
                             ampisilliini
                             aminoglykosidit (amikasiini, gentamisiini,tobramysiini)
                             fluorokinolonit (levofloksasiini, moksifloksasiini, norfloksasiini erityisluvallinen, ofloksasiini,     siprofloksasiini) 

                             makrolidit (atsitromysiini, erytromysiini, klaritromysiini, roksitromysiini, telitromysiini)
                             sulfonamidit
                             tetrasykliinit (doksisykliini, lymesykliini, tetrasykliini)

Epilepsialääkkeet
                             gabapentiini (myös hermokivun hoidossa)
                             fenytoiini
                             klobatsaami    

Glukokortikoidit
                            metyyliprednisoloni, prednisoloni, prednisoni (joudutaan toisinaan käyttämään myastenia-potilaalla                                              immuunipuolustuksen toimintaa hillitsemään).

Psyykenlääkkeet
                             klooripromatsiini, levomepromatsiini, litium, perfenatsiini, perisiatsiini, proklooriperatsiini                      

Reumalääkkeet
                             klorokiini

D-penisillamiini

Silmälääkkeet
                             asetatsoliamidi (erityisluvallinen)
                             betaksololi, timololi, tropikamidi

Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet
                             beetasalpaajat asebutololi, atenololi, betaksololi, bisoprololi, esmololi, karvediloli, labetaloli, metoprololi,                                   nebivololi, propranololi, seliprololi
                             dipyridamoli
                             diureetit (nesteenpoistolääkkeet)
                             kalsiumkanavan salpaajat amlodipiini, diltiatseemi, felodipiini, isradipiini, lerkanidipiini, nifedipiini,                                             nisoldipiini, nilvadipiini, verapamiili
                             natriumkanavan salpaajat flekainidi, lidokaiini
                             statiinit atorvastatiini, fluvastatiini, lovastatiini, pravastatiini, rosuvastatiini, simvastatiini

Muut lääkeaineet
                             antikolinergisesti vaikuttavat lääkeaineet
                             botuliinitoksiini
                             hydroksitsiini
                             deferoksamiini
                             interferoni-alfa
                             jodia sisältävä varjoaineet

karnitiini
                             kiniini
                             kokaiini
                             lihaksia rentouttavat lääkkeet
magnesium(myös vatsahappoja neutraloivat lääkkeet)

meklotsiini (matkapahoinvointilääke)
                             oksitosiini
                             proklooriperatsiini
                             ritonaviiri ja muut HIV-proteaasin estäjät
                             röntgenvarjoaineet
                             unilääkkeet
                             yskänlääkkeet (sekä limaa irrottavat että yskimistä hillitsevät)                    

Jyväskylässä 10.4.2018

Klaus Lantela                                                            Jussi Joukainen
proviisori                                                                    neurologian erikoislääkäri                                  
Yliopiston Apteekki                                                Keski-Suomen keskussairaala

Lähteet:

Pharmaca Fennica 2018

Lääkärin käsikirja: Myastenia gravis ja myasteeninen oireyhtymä Markus Färkkilä 22.5.2016

Lääkärikirja Duodecim: Tietoa potilaalle: Myasthenia gravis (myastenia) 22.5.2015 Sari Atula

Kliininen farmakologia ja lääkehoito 2011: Myasthenia gravis Markus Färkkilä, Tuula Pirttilä

Suomen MG-yhdistyksen www-sivut: MG-taudin hoito ja kuntoutus tammikuu 2009 Tuula Pirttilä

Tehohoito-opas: Myasteeninen ja kolinerginen kriisi: Taulukko 1 Kirsi Rantanen ja Aki Hietaharju 19.5.2017