Yhdistyksen historia

Suomen MG-yhdistys ry perustettiin vuonna 1973 myasthenia gravis (MG) -potilaiden hoidosta huolehtivien neurologien ja potilaiden aloitteesta. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko Suomi. Joillakin alueilla on niin paljon aktiivisia jäseniä, että sinne on syntynyt paikallistoimintaa. Keväällä 2016 varsinaisia jäseniä yhdistyksellä oli 632 MG-potilasta ja 15 LEMS-potilasta sekä 64 kannattajajäsentä.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä myasthenia gravis -sairautta potevien ja heitä hoitavien henkilöiden sekä yhteisöjen välillä, tehdä tunnetuksi sairautta ja sen aiheuttamia ongelmia sekä tukea MG-potilaita. Yhdistyksen kuntoutustoiminta käsittää Kelan rahoittamat kolmeviikkoiset sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit myasteenikoille sekä RAY:n avustuksella järjestettävät perhekurssit ja -seminaarit, joille potilas osallistuu läheisensä kanssa.

Yhteyshenkilöt eri puolilla Suomea toimivat erityisesti uusien MG-potilaiden tukena.

Suomen MG-yhdistys ry kuuluu Neurologisiin vammaisjärjestöihin ollen yksi sen perustajajäsenistä vuonna 1976.